Follow

Magyarok robbantottak bankautomatákat Németországban

A rablásokban egy német állampolgár is részt vett. A két ország nyomozói a teljes bűnbandát felszámolták.

index.hu/kulfold/2019/12/11/ma

· mastodon-news-bot · 0 · 1 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!