hm, az admin dashboard szerint a mastodon instance-om 2.4.5-is ruby-t futtat ami nem jo, mert 2.5.3 kene amit a hoszt vps-re fel is raktam es rvm current parancsra azt is listazza. mi lehet az oka? dockernek lehet koze?

Follow

@Neuromancer Persze. Docker és host teljsen szeparált. Ha a hivatalos docker 2.4.5-öt használ, akkor fejre is állhatsz.

@kerenon Dockerfile-ban meg tudtam adni a 2.5.3-at, sikeresen be is tolta a mastodon image-be amibol a containert felepiti (ugye elvileg 2.6.0 ota 2.5.3-as ruby kell), de a valodi problemam nem oldotta meg :( a tootctl elszall rubys hibakkal, a regi rake parancsokat meg kivezettek szinten 2.6 korul…

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!