Follow

Olyan nincs hogy az ember túl korán kezd tervezni egy kirándulást. Nem egy hely van ahol simán le kell foglalni a szállást legalább 6-8 hónappal indulás előtt, mert nemes egyszerűséggel elfogy minden hely. Nem is beszélve mennyivel olcsóbbak a repülőjegyek ha az ember időben megveszi őket.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!