Follow

Anno mikor kijött a Discord, én is mint sokan mások teljesen be voltam zsongva. Tök jól kinéző, modern UI, nagyszerű funkciók, saját szerverrel tökölés nélkül, és mindezt ingyen. Arra számíttottam, hogy valamilyen formában majd jön fizetős tartalom/szolgáltatás (jött is), de arra nem hogy olyan szinten bloated szar lesz, hogy a photoshop, premiere, stb gyorsabban indulnak el a gépen, mint a discord. Persze mostanra rendesen betették a lábukat mindenhova, úgyhogy alig lehet tőlük megszabadulni, de mondjuk klánoknak, zárt közösségeknek, úgy érzem újra jó alternatívát jelentenek a TeamSpeak és társai.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!