Follow

Ma végre megtapogattam egy 7-est. Nekem ez a kétoldalt lekerekített kijelző iszonyúan zavarja a csakráimat. Amúgy pöpec kis gép lenne, de ez nagyon nem tetszik rajta. A 3,5-ös jack hiányáról meg ne is beszéljünk.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!