Follow

Továbbra sem értem, hogy lehet ellenni havi 4-8-10 GB-os mobilnettel. Ma kvázi semmit sem csináltam. 1-2 óra laza netezés, egy 50 perces videó stream (LQ), 2 youtube videó (720p), és már 2,5 GB-nál vagyok, és a napnak nincs vége. Ez 30 napra vetítve konzervatívan is 50 GB+.

@kerenon Video nezes nelkul szerintem siman. En ezeket inkabb wifin/otthon csinalom (netflix detto), streamelni se szoktam amikor uton vagyok.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!