Follow

Nem is tudom... Talán második évfordulós a mostani telefonom, a OnePlus 6-os. Tegnapelőtt "tudtam meg", hogy ennek üveg a hátlapja. A kérdésem a következő: Ha a telefon hátlapja kopogtatásra műanyagnak hangzik; ha érintésre merev, síkos műanyagnak tűnik; ha nem átlátszó; ha nem néz ki üvegnek egyeltalán; és végül ha két év használat során fel sem merül bennem, hogy üvegből van, akkor mia retkes f*****t kell üvegből csinálni? Miért nincs valami kemény, jó minőségű műanyagból? Hogy legyen minek szilánkosra törni?

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!