Follow

Mint már oly sokszor, megint elkezdtem optimális megoldást keresni a zenéim streamelésére az otthoni szerverről, és azt kell mondjam ez alkalommal is kudarcot vallottam. Mostanra már az igényeimet es lejjebb adtam, már az sem volt szempont hogy lossless legyen a stream, de így se jött össze. Jelenleg nincs olyan megoldás ami ne lenne vagy irtózatosan ronda/kezelhetetlen, vagy nem bugfest, vagy ne hiányozna belőle alap feature. Még úgy látom talán valamikor a jellyfin lesz olyan hogy használható lesz, de az is csak valamikor a távoli jövőben.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!