Follow

Vettem egy Oculus Quest-et itthonra, és túladtam a Rift-en. Per pillanat nincs itthon olyan erős PC amivel rendesen ki tudtam volna hajtani, és a közeljövőben nem is tervezek beruházni egy VR képes setupra. A PSVR ami van még az nem rossz, de a platform zártsága nagyon korlátozza a lehetőségelet. A minimum amit akarok az a Beat Saber custom trackek :)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!