Follow

Nagyon nem szeretem a discord-ot. Határozott véleményem, hogy nagyon rossz vége lesz ennek hogy nagyon sok közösség elsődleges, vagy sokszor kizárólagos plattformnak használja őket. Ott tárolnak szinte mindenüket. Mindenféle fájlokat, képeket, stb...
Egy tollvonás és ugrik minden. Gyanítom ezt ugyanúgy ignorálják az emberek mint a tényt hogy mondjuk egy vinyó *meg fog dögleni*, a kérdés csak hogy mikor. Aztán mikor eljö az idő, akkor meg megy a futkozás, hogy most mi lesz az adatokkal. Nem egy olyan discord szerveren vagyok bent, ahol gyakorlatilag az egész nyomtalanul ki lenne írtva, ha a discordnak valami nem tetszik.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!